Zaměstnavatelé nás doporučují

ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI
je hodnocení škol, které přináší v roce 2019
již 6. rokem pohled na střední školy v regionech celostátně očima zástupců stovek firem v celé ČR. Právě zaměstnavatelé znají velmi důkladně školy - úroveň výuky, vybavení, pedagogů i přístup k praxím, ale také výslednou kvalitu absolventů.
Na hodnocení se letos podílelo přes 500 společností napříč regiony a každoročně roste nejen jejich počet, ale také prestiž ocenění u samotných škol.

Odkaz na web s oficiálními výsledky: https://doporucenozamestnavateli.cz/

A naše škola se umístila mezi 10ti nejlépe hodnocenými školami.