Změna opatření - postupné zahájení výuky

Na základě uvolnění protiepidemiologických opatření se od 25.11.2020 vrátí část žáků

Od středy, 25.11.2020 se může část žáků vrátit k výuce.

Výuka v odborném výcviku bude obnovena pro žáky všech tříd podle platného rozvrhu hodin /sudý výukový týden/.

Teoretická výuka bude obnovena pro žáky končících ročníků.