Změna v termínech !

ŠKOLNÍ MATURITA

Období školních maturit proběhne
od 1. června do 23. července,
původně měly školní maturity začít 16. května.

Praktické zkoušky, které měly začít
od 1. dubna, se budou moci konat
od 19. dubna do 27. srpna.

Ústní část z češtiny a cizího jazyka bude dobrovolná - ale z předmětů podle oboru zůstane povinná. Ústní část proběhne 1. června až 23. července).

Nadále platí, že maturanti letos nebudou psát sloh z češtiny a cizího jazyka.

Rozpis termínů maturitních
a závěrečných zkoušek bude zveřejněn do konce března.


Všem účastníkům budou podklady zaslány také na email.

odkaz zde: zkoušky maturitní a závěrečné

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímačky do maturitních oborů se letos nebudou konat. Pořadí uchazečů bude sestaveno na základě zprůměrovaných hodnot z posledních
tří absolvovaných ročníků.

Toto se netýká nástavbového oboru Provozní elektrotechnika,
kde se přijímačky konat budou.

Termín přijímaček bude stanoven
v rozmezí od 5. května do 19. května. Přesný termín bude zveřejněn
do 9. dubna. Pozvánku uchazeči obdrží nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky.

Výsledky přijímaček budou zveřejněny 19. května.
Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků, tj. do 2. června.