Zpráva z Erasmu +, 10. – 25. 2. 2018, Miláno

Pobytu a odborné praxe v zahraničí ve městě Miláně, v rámci projektu Erasmus +, se zúčastnilo dvanáct studentů naší školy.

Tito byli rozděleni na odbornou praxi do pěti firem – RV, Ferrari s.a.s,. Ducati (Bike s.r.l.), Cascina Nosedo (La strada), Mio cugino. Všichni účastníci byli ubytovaní na severním předměstí Milána v domě v pokojích se sociálním zařízením a společnou kuchyňkou.

Někteří studenti měli poprvé v životě příležitost strávit v zahraničí 14 dní bez rodičů, pracovat v cizí firmě, potýkat se s jazykovými bariérami. Zvládli pohyb po cizím velkoměstě, systém metra, nakupování v jiné měně. Získání Europassu je určitě pro jejich budoucí zaměstnavatele důležité, ještě důležitější však je, že si studenti vyzkoušeli, že i v nových podmínkách obstojí, jsou sebevědomější. Celkově hodnotíme pobyt studentů v Itálii za velmi přínosný pro jejich pracovní i osobní život.