Zpráva z Erasmu +, 12. – 25. 3. 2018, Vídeň

Pobytu a odborné praxe v zahraničí ve městě Vídeň, v rámci projektu Erasmus +, se zúčastnilo dvanáct studentů naší školy.

Tito byli rozděleni na odbornou praxi do sedmi firem – Walter Traxler, Gerhard Dickbauer, Kovac Stahl, LL Stiegen, Metallbau Ing. Felix Krebs, Scharniere Franz Weinrank, Brana Metall. Všichni účastníci byli ubytovaní na okraji Vídně v dosahu metra.

Podmínky na této stáži plně odráží realitu života, který není vždy podle našich představ. Došlo k navázání nových přátelství a každá zkušenost, která nás odvede od míst, kde běžně žijeme, má svoji cenu. Naučí každého určité samostatnosti a umožní poznání situací, které jsou nutné k tomu, aby si každý vytvářel vlastní pracovní návyky a názor na dění ve světě. Komunikační dovednosti našich žáků byly na různých úrovních, ale dostačující. Certifikát o zahraniční stáží obdrželi všichni účastníci.