Burza pracovních příležitostí

Po covidové odmlce jsme opět mohli pro naše žáky zorganizovat Burzu pracovních příležitostí.
Celkem se prezentovalo 28 firem. Akce byla velice kladně hodnocena, jak ze strany firem,
tak ze strany našich žáků.

Velké poděkování patří Mgr. Zdeňce Ottové, která celou akci připravila a koordinovala.

    

  

Další aktuality

Program Hasík
Tenisový turnaj kantorů