Přijímací řízení

 


PŘEHLED OBORŮ

 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
             Přihlášku k nám musíš dodat do 1. března 2022. Vyplněnou a potvrzenou základní školou nebo s ověřenými vysvědčeními z 8. a 9. třídy (popř. ze 7. a 8. třídy).
             Do zkrácených a nástavbových oborů budeme chtít vysvědčení ze dvou posledních ročníků střední školy.
             Spolu s ní taky potřebujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
              Pokud se hlášíš na některý z maturitních oborů (včetně nástavbových oborů), čekají tě jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Češtiny.
              Do učebních oborů žádné zkoušky nemusíš dělat.
 


ZÁPISOVÝ LÍSTEK
             Jakmile ti přijde oznámení o přijetí, musíš k nám dodat ZÁPISOVÝ LÍSTEK - odevzdáním se staneš naším studentem.
            Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na našem webu.
             Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.
            ZÁPISOVÝ LÍSTEK SE TÝKÁ POUZE UCHAZEČŮ HLÁSÍCÍCH SE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

 

 

MÁŠ DALŠÍ OTÁZKY?
          
Více informací získáš na našem studijním oddělení.
 


Критерії оцінки процедури прийому - iспитом з матури

Критерії оцінки процедури прийому - диплом