Školní psycholog

 

Kde mě ve škole najdete a kdy?

Kancelář mám v místnosti 109 a mé konzultace probíhají v místnosti 207.

St - po domluvě
Čt - 7:30 - 13:00 hodin nebo dle domluvy
Pá - 7:30 - 13:00 hodin nebo dle domluvy
 

Jak mě můžete kontaktovat?


Proč a na co školní psycholog?

• Působí přímo v zázemí školy, kterou student navštěvuje, a je tak snadno dostupný.
• Spolupráci lze navázat obvykle brzy.
            ≈ Mezi kontaktováním psychologa a navázáním spolupráce mohou být dny, maximálně týdny.
               Odborníci v jiných psychologických službách mají obvykle objednávací dobu dlouhé měsíce.
            ≈ Může zvládnout podchytit celou řadu situací ve škole, které se pak dále na sebe už „nenabalují“
               (obvykle jeden problém způsobuje/zhoršuje problém i v dalších oblastech).
            ≈ Má „nezávislé postavení“, není přímým členem učitelského sboru. Což může být výhodou.
                          ≈ pro studenty – je pro ně snazší se svěřit někomu „neutrálnímu“ na půdě školy, kdo je neučí, ani neznámkuje.
                          ≈ pro pedagogický sbor a další zaměstnance – mohou se svěřit někomu, kdo je ve škole v jiné roli
                             a není součástí často různě propletených vztahových sítí.
            ≈ Dovede se na problémy dívat z trochu jiného úhlu pohledu a v jiném světle, díky čemuž může snáze napomoct k jejich posunu nebo vyřešení.


Jaká je hlavní náplň práce?

Pro studenty:

• Poskytování psychologického poradenství studentům ohledně potíží spojených se školou, kolektivem, rodinným zázemím i osobním životem
  (nejčastěji jsou složky promíchané, vzájemně se ovlivňují).

Příklady témat:

• Podpora v náročné životní situaci (školní, rodinné i osobní)
• Podpora a hledání cest při problémech s učením a ve škole
  (např. motivovanost, organizace vlastního času, prokrastinace, úzkost ohledně školy, vyloučení z třídního kolektivu, adaptace na školu apod.)
• Podpora duševního zdraví (nakládání se stresem a úzkostí, učení se zásadám tzv. psychohygieny apod.)
• Podpora osobního rozvoje (emočních a sociálních dovedností)
• Kariérní poradenství (pomoc při volbě povolání nebo dalšího vzdělávání)
• Práce s třídním kolektivem za účelem zajištění co nejlepšího klimatu pro všechny studenty což následně pomáhá i pedagogům,
  protože v třídě s dobrým třídním kolektivem se dá „lépe učit“

Pro pedagogy:

• Podpora a pomoc pedagogům v souvislosti s výukou
• Podpora v náročných životních situacích

Pro rodiče

• Psychologické poradenství a podpora rodičů
  (např. konzultace ohledně náročných životních událostí, rizikového chování studenta, duševního zdraví, kariérního poradenství apod.)
• Pomoc s hledáním další odborné pomoci, je-li potřeba
  (předání kontaktů na jiné odborníky, např. pedagogicko-psychologickou poradnu, psychoterapeuta, neurologa apod.)

Pro celou školu:

• Psychologická první pomoc (krizová intervence) – pomoc v krizových situacích náročných na emoční pracování člověka
                          • např. pomoc studentovi, pedagogovi nebo třídě se zpracováním nové, náročné skutečnosti;
                            pomoc při nestandardním chování studenta akutně ohrožující své zdraví, nebo zdraví svého okolí


Jak probíhá spolupráce?

Se studenty můžu pracovat individuálně na žádost samotného studenta, na podnět pedagoga i rodiče studenta.
  V každém případě považuji za nezbytné, aby samotný student se spoluprací souhlasil.
• Spolupráce se studentem se vždy odvíjí od jeho konkrétních potřeb, ale vždy v souladu s respektováním etického kodexu psychologa
  Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a obsah jeho konzultací je důvěrný,
  jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším osobám mohou být sdělovány pouze s výslovným souhlasem studenta.
• Školní psycholog pracuje se studenty také skupinově za účelem zmapování třídního kolektivu, následně dle individuálních potřeb každé třídy po dohodě s třídním učitelem na konkrétní téma.


Jak probíhá osobní konzultace?

Po předchozí domluvě si na Vás vyhradím vždy dostatek času (většinou 45-55 minut).

                  • Individuální konzultace po domluvě s třídním učitelem obvykle probíhají v době výuky. Účast na konzultaci se studentovi nepočítá jako absence,
                    avšak povinností studenta je vždy si doplnit látku, na které nebyl přítomen.

První setkání bude hlavně o zjištění toho, co Vás ke mně přivádí a co od konzultace Vy sami očekáváte.
Ode mě se dozvíte, co Vám ve Vašem konkrétním případě mohu nabídnout.
Případná další setkání (to bude na Vašem rozhodnutí) a formy spolupráce se budou odvíjet od Vašich potřeb,
ke kterým budu citlivě a s respektem přistupovat.

Nemám ve zvyku kohokoliv soudit, ani poučovat. Naopak mou prací je přijmout Vás takového, jaký jste, a podpořit Vás, abyste byl takový, jaký být chcete.
Každý člověk je ve svém prožívání jedinečný a potřebuje něco jiného. Dobrým prvním krokem je uvědomění, že si o svém problému potřebuji s někým popovídat a svěřit se mu.
Posun k lepšímu většinou může přijít až potom, co emoce odezní.
Společně budeme hledat Vaše vlastní zdroje ke zvládnutí problému. V případě potřeby a Vašeho souhlasu Vás mohu nasměrovat k odbornější psychologické pomoci.

 

Říct si o pomoc není selhání, ale starost a péče o svou duši.

 

O mně:


 

Jmenuji se Marie Rudolfová. Vystudovala jsem psychologii s profilací školní a poradenské psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně.
V současnosti studuji doktorské studium vývojové psychologie také na FSS MUNI. Po studiu psychologie jsem absolvovala prakticky zaměřený dvouletý kurz školního psychologa (UPOL) a také jsem absolventem kompletního kurzu krizové intervence (Déčko Liberec z.s.). V dubnu 2023 jsem vstoupila do pětiletého psychoterapeutického výcviku zaměřeného na vedení problematických tříd a skupin (Audendo).

Pocházím z Lanškrouna. Od mala jsem byla aktivní ve skautském oddíle, a také tam se zrodil můj zájem o práci s dětmi a dospívajícími. Pozici školního psychologa jsem si vybrala především pro její pestrost.
Zahrnuje práci jak se studenty, tak i s vyučujícími a rodiči, můžu pracovat jak s jednotlivci, tak i se skupinami. Zároveň se mi na mé práci líbí její tzv. „nízkoprahovost“.
Můžu tu být pro lidi, kteří by se mimo školní prostředí dostávali k psychologické pomoci velmi těžko, ne-li vůbec.

 

Moje dosavadní praxe s dětmi a dospívajícími:

• Psycholog v projektu na školách Pro zdraví duše (UPOL)
• Lektor v nízkoprahovém klubu (Ratolest)
• Lektor adaptačních kurzů a programů ve třídách (Nechovej se jako zrůdička)
• Vychovatel v dětském domově (DD Vranov)
• Lektor environmentálních programů a škol v přírodě (Lipka)
• Vedoucí na příměstských táborech pro děti s handicapy různého druhu (Domov pro mne, RC Lanškroun)

 

Cílem mé práce je dodávat člověku odvahu být svobodný.