Školní psycholog

 

Kde mě ve škole najdete a kdy?

Kancelář mám v místnosti 109 a mé konzultace probíhají v místnosti 207.

St - po domluvě
Čt - 7:30 - 11:30 hodin
Pá - 8:00 - 14:00 hodin
 

Jak mě můžete kontaktovat?


Proč a na co školní psycholog?

 • Působí přímo v zázemí školy, kterou student navštěvuje, a je tak snadno dostupný.
 • Spolupráci lze navázat obvykle brzy.
  • Mezi kontaktováním psychologa a navázáním spolupráce mohou být dny, maximálně týdny. Odborníci v jiných psychologických službách mají obvykle objednávací dobu dlouhé měsíce.
 • Může zvládnout podchytit celou řadu situací ve škole, které se pak dále na sebe už „nenabalují“ (obvykle jeden problém způsobuje/zhoršuje problém i v dalších oblastech).
 • Má „nezávislé postavení“, není přímým členem učitelského sboru. Což může být výhodou
  • pro studenty – je pro ně snazší se svěřit někomu „neutrálnímu“ na půdě školy, kdo je neučí, ani neznámkuje.
  • pro pedagogický sbor a další zaměstnance – mohou se svěřit někomu, kdo je ve škole v jiné roli a není součástí často různě propletených vztahových sítí.
 • Dovede se na problémy dívat z trochu jiného úhlu pohledu a v jiném světle, díky čemuž může snáze napomoct k jejich posunu nebo vyřešení.


Jaká je hlavní náplň práce?

Pro studenty:

 • Poskytování psychologického poradenství studentům ohledně potíží spojených se školou, kolektivem, rodinným zázemím i osobním životem (nejčastěji jsou složky promíchané, vzájemně se ovlivňují).

Příklady témat:

 • Podpora v náročné životní situaci (školní, rodinné i osobní)
 • Podpora a hledání cest při problémech s učením a ve škole (např. motivovanost, organizace vlastního času, prokrastinace, úzkost ohledně školy, vyloučení z třídního kolektivu, adaptace na školu apod.)
 • Podpora duševního zdraví (nakládání se stresem a úzkostí, učení se zásadám tzv. psychohygieny apod.)
 • Podpora osobního rozvoje (emočních a sociálních dovedností)
 • Kariérní poradenství (pomoc při volbě povolání nebo dalšího vzdělávání)
 • Práce s třídním kolektivem za účelem zajištění co nejlepšího klimatu pro všechny studenty
 • což následně pomáhá i pedagogům, protože v třídě s dobrým třídním kolektivem se dá „lépe učit“

Pro pedagogy:

 • Podpora a pomoc pedagogům v souvislosti s výukou
 • Podpora v náročných životních situacích

Pro rodiče

 • Psychologické poradenství a podpora rodičů (např. konzultace ohledně náročných životních událostí, rizikového chování studenta, duševního zdraví, kariérního poradenství apod.)
 • Pomoc s hledáním další odborné pomoci, je-li potřeba (předání kontaktů na jiné odborníky, např. pedagogicko-psychologickou poradnu, psychoterapeuta, neurologa apod.)

Pro celou školu:

 • Psychologická první pomoc (krizová intervence) – pomoc v krizových situacích náročných na emoční pracování člověka
  • např. pomoc studentovi, pedagogovi nebo třídě se zpracováním nové, náročné skutečnosti; pomoc při nestandardním chování studenta akutně ohrožující své zdraví, nebo zdraví svého okolí


Jak probíhá spolupráce?

 • Se studenty můžu pracovat individuálně na žádost samotného studenta, na podnět pedagoga i rodiče studenta. V každém případě považuji za nezbytné, aby samotný student se spoluprací souhlasil.
 • Spolupráce se studentem se vždy odvíjí od jeho konkrétních potřeb, ale vždy v souladu s respektováním etického kodexu psychologaŠkolní psycholog je vázán mlčenlivostí a obsah jeho konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším osobám mohou být sdělovány pouze s výslovným souhlasem studenta.
 • Školní psycholog pracuje se studenty také skupinově za účelem zmapování třídního kolektivu, následně dle individuálních potřeb každé třídy po dohodě s třídním učitelem na konkrétní téma.


Jak probíhá osobní konzultace?

Po předchozí domluvě si na Vás vyhradím vždy dostatek času (většinou 45-55 minut).

 • Individuální konzultace po domluvě s třídním učitelem obvykle probíhají v době výuky. Účast na konzultaci se studentovi nepočítá jako absence, avšak povinností studenta je vždy si doplnit látku, na které nebyl přítomen.

První setkání bude hlavně o zjištění toho, co Vás ke mně přivádí a co od konzultace Vy sami očekáváte. Ode mě se dozvíte, co Vám ve Vašem konkrétním případě mohu nabídnout.
Případná další setkání (to bude na Vašem rozhodnutí) a formy spolupráce se budou odvíjet od Vašich potřeb, ke kterým budu citlivě a s respektem přistupovat.

Nemám ve zvyku kohokoliv soudit, ani poučovat. Naopak mou prací je přijmout Vás takového, jaký jste, a podpořit Vás, abyste byl takový, jaký být chcete.
Každý člověk je ve svém prožívání jedinečný a potřebuje něco jiného. Dobrým prvním krokem je uvědomění, že si o svém problému potřebuji s někým popovídat a svěřit se mu. Posun k lepšímu většinou může přijít až potom, co emoce odezní.
Společně budeme hledat Vaše vlastní zdroje ke zvládnutí problému. V případě potřeby a Vašeho souhlasu Vás mohu nasměrovat k odbornější psychologické pomoci.

 

Říct si o pomoc není selhání, ale starost a péče o svou duši.

 

O mně:

Jmenuji se Marie Drápalová. Vystudovala jsem psychologii s profilací školní a poradenské psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně.
V současnosti studuji doktorské studium vývojové psychologie také na FSS MUNI. Od ledna 2021 se účastním prakticky zaměřeného dvouletého kurzu školního psychologa (UPOL).

Pocházím z Lanškrouna. Od mala jsem byla aktivní ve skautském oddíle, a také tam se zrodil můj zájem o práci s dětmi a dospívajícími. Pozici školního psychologa jsem si vybrala především pro její pestrost.
Zahrnuje práci jak se studenty, tak i s vyučujícími a rodiči, můžu pracovat jak s jednotlivci, tak i se skupinami. Zároveň se mi na mé práci líbí její tzv. „nízkoprahovost“.
Můžu tu být pro lidi, kteří by se mimo školní prostředí dostávali k psychologické pomoci velmi těžko, ne-li vůbec.

 

Moje dosavadní praxe s dětmi a dospívajícími:

 • Psycholog v projektu na školách Pro zdraví duše (UPOL)
 • Lektor v nízkoprahovém klubu (Ratolest)
 • Lektor adaptačních kurzů a programů ve třídách (Nechovej se jako zrůdička)
 • Vychovatel v dětském domově (DD Vranov)
 • Lektor environmentálních programů a škol v přírodě (Lipka)
 • Vedoucí na příměstských táborech pro děti s handicapy různého druhu (Domov pro mne, RC Lanškroun)

Cílem mé práce je dodávat člověku odvahu být svobodný.