Erasmus +

ERASMUS 2022/23

Se začátkem školního roku přišel také další výjezd v rámci projektu Erasmus+, kdy se dvanáct žáků naší školy vydalo na cestu do blízké Vídně. Během dvou týdnů čelili novým situacím, museli se poprat nejen s pracovními povinnostmi, ale i jazykem, orientací v novém městě nebo i nutností být samostatný. 

Jak tak bývá zvykem, ani tento výjezd se neobešel bez komplikací, kdy se nám původně vybraní žáci zranili či onemocněli, a proto museli nastoupit náhradníci.

První dny se nesly v duchu organizačních záležitostí, ale postupem týdne se všichni na svých pracovištích pomalu, ale jistě začali věnovat svým povinnostem. Někteří v rámci zadané práce cestovali po Vídni, jiní se dostali konečně ke složitějším strojům.

Jak už to tak po práci bývá, víkend byl určený především pro odpočinek. A ten je nejlepší, když se učíme nové věci, tedy vydali jsme se na komentovanou prohlídku centra Vídně. Po skončení už byl prostor město prozkoumat samostatně. 

Erasmus tak přinesl každému něco nového, což je hlavním cílem tohoto programu. Rozvíjí totiž ve všech nejen jejich profesní znalosti a dovednosti, ale předává i zkušenosti do života.

Text: Mgr. Natálie Plešáková

 

 

    

 

 

ERASMUS 2021/22

Na přelomu února a března se žáci naší školy vydali na dva týdny do Vídně, aby se zúčastnili Erasmu+, který byl v minulých letech bohužel několikrát odvolán z důvodu nepříznivé covidové situace.
Ta se však poněkud vyjasnila, a tak se dvanáct odvážlivců mohlo vrhnout do pracovních povinností v rakouských firmách.

První dny jsme se věnovali především organizaci. Bylo potřeba se otestovat, podepsat všechny smlouvy a navštívit svá pracoviště. A pak už se mohli všichni pustit do práce.
Ale aby se pořád jen nepracovalo, na zkrácené dny jsme naplánovali výlety do historického centra, a v sobotu poté prohlídku blízkého zámku Schönbrunn a jeho přilehlých zahrad.
A ti, které kultura omrzela, se vydali na cestu poněkud komerčnější zábavy, nakupování!

Než jsme se stihli pořádně rozkoukat, už byl čas se vrátit zpět domů. Dva týdny odborné práce jsme zakončili prací běžnou – pořádně jsme po sobě uklidili byty!
A protože to všechny zmohlo, cestu domů už všichni jen prospali a těšili se zpátky domů, kde zrovna začínaly jarní prázdniny.

Ale co bych vám tu já povídala, přečtěte si něco od samotných účastníků:
Text: Mgr. Natálie Plešáková