Školská rada

Na základě z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 167 byla ke dni 24. října 2018 zvolena školská rada.

Počet členů rady je stanoven na 9 členů.

Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci, třetinu volé zákonní zástupci žáků nebo zletilí žáci.
 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Členové za zřizovatele školy:
   • Mgr. Hana Freibergová
   • PhDr. Martin Krytinář, BcA
   • Mgr. Ivo Řezáč