ROB - zadání ročníkové práce

 

Témata ročníkových prací

Na této stránce najdeš různě složité projekty. Od vybrané obtížnosti se bude pochopitelně odvíjet i hodnocení. Na projektu pracuješ samostatně.
Téma vybraného projektu je potřeba nahlásit svému vyučujícímu nejpozději do 28. (29.) 2. daného školního roku.
Téma si můžeš zvolit i vlastní. Celý projekt musíš zvládnout od teorie až po praktické ověření s naprogramováním Arduina.
Můžeš využít školní stavebnice nebo si zakoupit vlastní Arduino.

  Vývojová deska Arduino STM8

Procesory a jejich strojový kód

Ročníková práce Arduino - neopixel
 

Odkaz na ovladače pro Arduino IDE

Arduino 1.8.18_windows.exe