Kontakty - učitelé TV

 


Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů
 

Mgr. Martin Bobrovský
třídní učitel 2.D

tel.: 544 422 843, email: bobrovsky@sssebrno.cz
kabinet č. 30
Mgr. Jana Chalupová
tel.: 544 422 855, email: chalupova@sssebrno.cz
chalupova@sssebrno.cz
Mgr. Ondřej Kaňa
třídní učitel 2.A

tel.: 544 422 844, email: kana@sssebrno.cz
kabinet č. 32
Ing. Soňa Králíková
třídní učitelka M2.C

tel.: 544 422 843, email: kralikova@sssebrno.cz
kabinet č. 30
Ing. Martina Kromholzová
třídní učitelka DZE1b

tel.: 544 422 854, email: kromholzova@sssebrno.cz
kabinet č. 203
Bc. Kateřina Ledvinová
tel.: 544 422 844, email: ledvinova@sssebrno.cz
kabinet č. 32
Ph.Dr. Jana Mazourková
třídní učitelka N1

tel.: 544 422 858, email: mazourkova@sssebrno.cz
kabinet č. 305
Mgr. Zdeňka Ottová, (výchovná poradkyně, koordinátorka EVVO)
třídní učitelka N2
tel.: 544 422 859, mobil: 702 268 991, email: ottova@sssebrno.cz
kabinet č. 109
Mgr. Eva Palátová
třídní učitelka M1.C

tel.: 544 422 844, email: palatova@sssebrno.cz
kabinet č. 32
Mgr. Natálie Plešáková
třídní učitelka M2.B

tel.: 544 422 844, email: plesakova@sssebrno.cz
kabinet č. 32
Mgr. Lucie Přichystalová
třídní učitelka M3.A

tel.: 544 422 854, email: prichystalova@sssebrno.cz
kabinet č. 203
Bc. Petra Vágnerová
tel.: 544 422 854, email: vagnerova@sssebrno.cz
kabinet č. 203
Mgr. Stanislav Tetur
třídní učitel DPE2

tel.: 544 422 858, email: tetur@sssebrno.cz
kabinet č. 305
Mgr. Jan Váně
třídní učitel 1.B

tel.: 544 422 843, email: vane@sssebrno.cz
kabinet č. 30
Ing. Iva Vogtová, (zástupkyně ŘŠ)
tel.: 544 422 841, 606 682 024, email: vogtova@sssebrno.cz
kabinet č. 122
Mgr. Jana Zemanová
třídní učitelka 3.A

tel.: 544 422 858, email: zemanova@sssebrno.cz
kabinet č. 305


Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů + dalších předmětů
 

Ing. Jan Bernard, + učitel odborných předmětů strojních
třídní učitel 3.B

tel.: 544 422 854, email: bernard@sssebrno.cz
kabinet č. 203
Mgr. Kamil Ivan, + učitel odborných předmětů IKT
třídní učitel 1.A

tel.: 544 422 856, email: ivan@sssebrno.cz
kabinet č. 131


Učitelé odborných předmětů IKT
 

Ing. Miriam Sedláčková, (koordinátorka ICT, metodička prevence )
třídní učitelka M3.C
tel.: 544 422 852, mobil: 702153278
email: sedlackova@sssebrno.cz
kabinet č. 131
Ing. Ladislav Suchomel
třídní učitel DPE3

tel.: 544 422 852, email: suchomel@sssebrno.cz
kabinet č. 131


Učitelé odborných předmětů strojních
 

Ing. Dana Brančíková, (koordinátorka ŠVP strojních oborů)
třídní učitelka M4.B
tel.: 544 422 856, email: brancikova@sssebrno.cz
kabinet č. 307
Ing. Eva Kostelníková
tel.: 544 422 856, kostelnikova@sssebrno.cz
kabinet č. 307
Ing. Michal Kružík
třídní učitel 3.C

tel.: 544 422 857, email: kruzik@sssebrno.cz
kabinet č. 303
Ing. Renata Nováková
třídní učitelka 1.C

tel.: 544 422 856, email: novakova@sssebrno.cz
kabinet č. 307
Ing. Josef Václavík
třídní učitel ZB

tel.: 544 422 856, email: vaclavik@sssebrno.cz
kabinet č. 307
Ing. Vladimír Volavý
třídní učitel M1.B

tel.: 544 422 857, email: volavy@sssebrno.cz
kabinet č. 303
Ing. Jiří Volný
tel.: 544 422 832, email: volny@sssebrno.cz
kabinet strojního měření na Domově mládeže

 

Učitelé odborných elektrotechnických předmětů
 

Ing. Vladimír Florián
tel.: 544 422 851, email: florian@sssebrno.cz
kabinet č. 129
Ing. Jiří Gallus
třídní učitel M2.A

tel.: 544 422 856, email: gallus@sssebrno.cz
kabinet č. 129
Ing. Aleš Kalvoda
tel.: 544 422 853, email: kalvoda@sssebrno.cz
kabinet č. 133
Ing. Markéta Kubátová
třídní učitelka M1.A

tel.: 544 422 853, email: kubatova@sssebrno.cz
kabinet č. 133
Ing. Jiří Kučera
tel.: 544 422 851, email: kucera@sssebrno.cz
kabinet č. 129
Ing. Rostislav Lang
třídní učitel DZE2a

tel.: 544 422 853, email: lang@sssebrno.cz
kabinet č. 133
Ing. Tomáš Palai-Dany, Ph.D.
třídní učitel DZE1a

tel.: 544 422 859, email: palai@sssebrno.cz
kabinet č. 129
Ing. Vítězslav Procházka
třídní učitel DZE2b

tel.: 544 422 853, email: prochazkav@sssebrno.cz
kabinet č. 133
Ing. Lenka Raputová
třídní učitelka ZA

tel.: 544 422 851, email: raputova@sssebrno.cz
kabinet č. 129
Ing. Vladimír Valouch, (koordinátor ŠVP elektro oborů, vedoucí ŠPP, zástupce ŘŠ)
tel.: 544 422 840, 544 488 859, 601 568 068, email: valouch@sssebrno.cz
kabinet č. 122, 109
Ing. Vladimír Vyhňák
třídní učitel M4.C

tel.: 544 422 852 email: vyhnak@sssebrno.cz
kabinet č. 131