Vzdělávání dospělých

 

PROFESNÍ KVALIFIKACE:

Profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností (zákon č. 179/2006 Sb.), které ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění.
Jsou to určité úzké „jednotky práce“, může jít i o jednu činnost, která však je uplatnitelná na trhu práce.
Profesní kvalifikaci je možné získat úspěšným složením zkoušky podle hodnoticího standardu příslušné profesní kvalifikace.
Tyto kvalifikace budou nadále uznávány podle příslušných předpisů a jako takové se stanou rovněž součástí NSK.
Jestliže se občan na trhu práce uchází o místo a je držitelem osvědčení o dílčí kvalifikaci, je to pro zaměstnavatele garantovaná informace o tom, co uchazeč umí, co je schopen vykonávat.


Nabízíme možnost získat osvědčení pro následující profesní kvalifikace:


Podmínkou pro získání výučního listu v oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik je předložení osvědčení o získání  níže uvedených profesních kvalifikací
a úspěšné absolvování závěrečné zkoušky.

 

  • 23-001-H   Opravář strojů a zařízení
  • 23-002-H   Montér ocelových konstrukcí
  • 23-003-H   Zámečník


Postup pro získání osvědčení o uznání profesní kvalifikace:

Veškeré požadavky a podrobnostmi k jednotlivým profesním zkouškám najdete na stránkách projektu Národní soustava kvalifikací

  • Vyplnění přihlášky ke zkoušce  Přihláška
  • Odeslání vyplněné přihlášky na adresu školy poštou nebo osobně na sekretariát školy.
  • Stanovení termínu zkoušky autorizovanou osobou (školou).
  • Po úspěšném vykonání zkoušky a splnění hodnotících standartů bude autorizovanou osobou vydáno osvědčení o uznání profesní kvalifikace.
     

Provedení zkoušky je zpoplatněno, výše úhrady je stanovena tak, aby pokryla náklady spojené s konáním zkoušky a je splatná před vlastním vykonáním zkoušky.

Na profesní zkoušky nabízíme také přípravné kurzy.


KONTAKT:

Petr Pavlík
tel.: 544 422 863
email: pavlik@sssebrno.cz