Projekty

 

                

Projekt "Vybudování odborného pracoviště" je spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem.
Primárním cílem projktu a současně i výstupem bylo vytvoření nového, moderně vybaveného odborného vzdělávacího centra v Brněnském regionu,
které je určeno převážně pro praktickou výuku žáků tříletých a čtyřletých oborů SŠ, dále pak pro žáky ZŠ v rámci praktické výuky technických předmětů.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.
 

Dílna byla otevřena 9. ledna 2019 za účasti radní pro školství JmK paní JUDr. Jany Pejchalové, vedoucího odboru školství KÚ Jmk paní JUDr. Hany Polákové, vedoucího oddělení prevence
a volnočasových aktivit pana Mgr. Luciena Rozprýma, zástupců spolupracujících firem a základních škol ZŠ Mutěnická, ZŠ Holzova a ZŠ Masarova, jejichž žáci budou pravidelně využívat v rámci polytechnického vzdělávání.
Jedná se o ojedinělé pracoviště vybavené pětiosým CNC centrem s robotickou rukou pro zakládání polotovarů k obrábění a k odebírání hotových strojních výrobků.
Dílny je vybavena také CNC soustruhem s protivřetenem a poháněnými nástroji, dále konvenčními obráběcími stroji (univerzální soustruh, nástrojářská frézka, bruska, vrtačky), kalící pecí a dílenským nábytkem.

Projekt se realizoval se záměrem rozvoje kvalitní výuky strojírenských oborů s ohledem na výzvy z národní iniciativy Průmysl 4.0.

  
Původní dílna                                                                                   Nová dílna

     

 


Co je to Národní plán doučování?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.
Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

 V čem je vzdělávání prostřednictvím Národního plánu jedinečné a zajímavé?

Národní plán doučování, to je doplňkový vzdělávací program pro rozšíření nejen znalostí žáků!
→ zdarma (hrazené státem z prostředků fondu Evropské unie zvaného Next Generation EU),
→ organizovaný vedením školy,
→ individuální přístup, malé skupinky i jednotlivě,
→ především osobně, ale v odůvodněných případech lze i online.

 


DIGITALIZUJEME ŠKOLU