Důležité termíny, které tě letos čekají

 

 

Začátek školního roku 2022/2023   -   1. září 2022 (čtvrtek)
ukončení 1. pololetí   -   31. ledna 2023 (úterý)
ukonční 2. pololetí   -   30. června 2023 (pátek)

 

Prázdniny
podzimní   -   středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
Vánoční   -   od pátku 23. prosince 2022 do pondělí 2. ledna 2023, vyčování začne v úterý 3. ledna 2023
pololetní   -   pátek 3. února 2023
jarní   -   od 13. března do 19. března 2023
Velikonoční -  od 6. dubna do 10. dubna 2023, vyučování začne v úterý 11. dubna 2023
hlavní   -   od 1. července do 31. srpna 2023

Legislativa k organizaci školního roku
Období školního vyučování a školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 15/2005 Sb.,
o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.  Více na webu msmt.cz.
 

Pedagogické rady
čtvrtletní   -  
pololetní   - 
třičtvrtěletní   -  
závěrečná   -  

 

Třídní schůzky
podzimní   -  
jarní   -  

 

Začátek školního roku 2023/2024   -   pondělí 4. září 2023