Svářečská škola

 


SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

⇒ Chcete si dodělat kurz na svařovací metodu, kterou zatím neovládáte?

⇒ Potřebujete absolvovat periodické přezkoušení, nebo vystavit duplikát průkazu?

⇒ Využijte naši svářečskou školu.

KURZY A ZKOUŠKY, KTERÉ U NÁS MŮŽETE ABSOLVOVAT

Zaškolení
• řezání plamenem
• pájení
• svařování odporem bodové i švové
• řezání plazmou
• dle přání zákazníka


Základní kurzy

ZK 111 1.1   Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou
ZK 111 8     Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou - vysokolegované austentitické oceli
ZK 135 1.1   Základní kurz svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu tavící se elektrodou
ZK 135 8     Základní kurz svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu tavící se elektrodou - vysokolegované austentitické oceli
ZK 141 1.1  Základní kurz svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou
ZK 141 8     Základní kurz svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou - vysokolegované austentitické oceli
ZK 141 21   Základní kurz svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou - hliník a jeho slitiny
ZK 311 1.1  Základní kurz plamenového svařování a řezání kyslíkem
ZK 912 31   Základní kurz pájení plamenem - měď a její slitiny


Zkoušky svářečů
• dle ČSN EN 9606 - 1,2
• ČSN EN ISO 14732
• ČSN EN ISO 13585
• ČSN EN ISO 17660 - 1, 2

 

111 - ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
121 - svařování automatem pod tavidlem
135 - obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu MAG
141 - obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu TIG
311 - kyslíko/acetylénové svařování
EN ISO 13585 - úřední zkouška tvrdého pájení - měď (platnost 3 roky)
EN ISO 17660 1, 2  - svařování betonářské oceli
ČSN EN 287-1 a ČSN EN 287-6 - tavné svařování oceli a litiny
ČSN EN ISO 9606-1  - tavné svařování oceli
ČSN EN ISO 9606-2  - tavné svařování hliníku
ČSN EN ISO 9606-3  - tavné svařování mědi
ČSN EN ISO 9606-4  - tavné svařování niklu
ČSN EN ISO 9606-5  - tavné svařování titanu zirkonu
ČSN EN ISO 14732  - zkoušky svářečských operátorů pro mechanizované svařování kovových materiálů
ČSN EN ISO 17660  - svařování betonářské oceli nosných i nenosných spojů
ČSN EN ISO 13585  - tvrdé pájení
ČSN EN 13067  - zkoušky odborné způsobilosti svářečů plastů

KONTAKT:

Bohumil Hřebíček
vedoucí svářečské školy
tel.: 544 422 871, mobil: 702 174 330
email: hrebicek@sssebrno.cz

Místo konání
Svářečská škola SŠSE, dílny praktického vyučování
Trnkova 2482/113, Brno-Líšeň

Termín
Dle dohody