Doplňovací volby do školské rady

Na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a zveřejněného volebního řádu vyhlašuje ředitel školy doplňovací volby do školské rady.

Z kandidátů se budou volit dva členové za zletilé žáky, nebo zákonné zástupce nezletilých žáků, a jeden člen za pedagogické pracovníky školy. Kandidovat může jakýkoliv zletilý žák (nebo zákonný zástupce nezletilého žáka) a jakýkoliv pedagogický pracovník. Kandidáti do školské rady podávají kandidátní lístek osobně na sekretariát ředitele školy, nebo ho zašlou poštou na adresu školy tak, aby byl doručen nejpozději do 13. 9. 2023 do 14:00. Kandidátní lístek je potřeba vlastnoručně podepsat; bez podpisu není možné lístek přijmout. Lístky jsou ke stažení níže.
Samotná volba členů školské rady se uskuteční ve středu 20. 9. 2023 od 8:00 do 15:00 hodin. Průběh voleb se řídí volebním řádem, který je přílohou tohoto oznámení o konání voleb do školské rady.

Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady

Kandidátní lístek za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých

Kandidátní lístek za pedagogické pracovníky školy

Volební řád pro volby členů do školských rad

Další aktuality