Kandidáti do doplňovacích voleb do školské rady

Kandidáti do doplňovacích voleb do školské rady

Do doplňovacích voleb do školské rady Střední školy strojírenské a elektrotechnické Brno, p. o., vzešli tito kandidáti v následujících kategoriích (v abecedním pořadí):

Kandidáti za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

  • Tomáš Matýšek, žák M4. B
  • Filip Staněk, žák M4. B

Kandidáti za pedagogické pracovníky

  • Ing. Michal Bláha, učitel odborných elektrotechnických předmětů
  • Irena Botíková, učitelka odborného výcviku strojního
  • Mgr. Jana Chalupová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

Volby

Volba dvou členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, a jednoho člena školské rady za pedagogické pracovníky školy se uskuteční ve středu 20. 9. 2023 od 8:00 do 15:00 hod. Pedagogický pracovník, zletilý žák, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka se v tomto časovém rozmezí osobně dostaví na sekretariát ředitele školy, vyzvedne si hlasovací lístek, vybere kandidáta/kandidáty, a lístek vhodí do zapečetěné hlasovací urny.

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mohou vybírat kandidáty za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků; pedagogičtí pracovníci mohou vybírat kandidáta z řad pedagogických pracovníků.

Průběh voleb se řídí volebním řádem, který je přílohou tohoto oznámení o konání voleb do školské rady.

 

Kandidáti do doplňovacích voleb

 

Další aktuality

Stávka 27. 11. 2023
Dny otevřených dveří