Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

Do doplňovacích voleb do školské rady Střední školy strojírenské a elektrotechnické Brno, p. o., vyhlášených dne 4. 9. 2023 a konaných dne 20. 9. 2023, se volili dva členové za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků, a jeden člen za pedagogické pracovníky školy.

Doplňovacích voleb se účastnilo 34 zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků, a 65 pedagogických pracovníků.

Nově zvolení členové za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

  • Tomáš MATÝŠEK, žák M4. B, s 5 hlasy,
  • Filip STANĚK, žák M4. B, s 5 hlasy.

Nově zvolený člen za pedagogické pracovníky

  • Ing. Michal BLÁHA, učitel odborných elektrotechnických předmětů, s 30 hlasy.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Další aktuality

Stávka 27. 11. 2023
Dny otevřených dveří