Elektrikář - silnoproud, dálkové studium

Dálková forma studia je skvělá příležitost pro každého, kdo má ukončené střední vzdělání výučním listem nebo maturitou, nebo střední školu zdárně ukončil, ale neodmaturoval a chce si rozšířit své znalosti, popř. potřebuje získat vyhlášku 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice §5.

Studium zahrnuje odborný cizí jazyk, svět práce, ekonomiku a řízení a odborné předměty.

Odborný výcvik se střídá s teoretickou výukou po týdnu.

Výuka probíhá v pracovní dny 1x týdně od 14:30 do 19:30 hod.

Studium je bezplatné.

Proč studovat tento obor?

Poptávka po elektrikářích neustále roste, protože na trhu práce dlouhodobě chybí.

Udělat rozvody neumí každý, protože je to zodpovědná práce pro odborníky, tak proč nebýt jedním z nich.

Naučíme vás, jak s elektřinou bezpečně zacházet pomocí měřidel a měřících přístrojů.

Získáte osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (§5 vyhlášky 50/78 sb.).

Základní informace

Kód oboru:
26-51-H/02

Školní vzdělávací program:
Elektrikář-silnoproud

Stupeň vzdělání:
Střední odborné vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:
2leté dálkové studium

Zakončení studia:
Výuční list

Organizace výuky:
Výuka se střídá týden teorie a týden praxe

Co budu umět?

⇒ Základy bezpečnosti pro práci s nízkým, vysokým a velmi vysokým napětím.

⇒ Připojovat, opravovat a udržovat elektrické přístroje, stroje a zařízení především
v oblasti vysokého napětí.

⇒ V elektrorozvodné síti elektrické instalace, připojování, kontrolu, zkoušení a měření elektrospotřebičů, elektrických přístrojů a součástek.

⇒ Číst technickou dokumentaci a orientovat se v ní.

⇒ Zapojovat elektrospotřebiče, domovní a průmyslové rozvody.

Kde se uplatním?

⇒ Jako kvalifikovaný pracovník pro montáž, opravu a údržbu elektrotechnických zařízení.

⇒ Jako opravář elektrických spotřebičů, servisní mechanik elektrických přístrojů
a zařízení.

⇒ Uplatníš se při zapojování elektřiny jak v domácnostech, tak i ve firmách, budeš zapojovat stroje, vytvářet rozvody, montovat elektromotory nebo elektro v autech.

⇒ Stavební elektrikář, montér elektrorozvodových sítí.

⇒ Jako mechanik měřících a automatizačních zařízení.

Učební plán

Učební plán klikni sem

Partneři

Spolupracujeme s těmi nejlepšími