Obrábeč kovů - zkrácené studium

Máš výuční list nebo maturitu a chceš si doplnit znalosti dalším oborem.

Výuka je zaměřená především po odborné a praktické stránce - týden teorie a týden praxe.

Předměty v teorii jsou mimo cizí jazyk, tělocvik, ekonomiku a svět práce pouze odborné.

Studium je jednoleté a je zakončeno výučním listem.

 

 

 

Proč studovat tento obor?

Jestliže jsi technicky zaměřený, máš šikovné ruce a rád vytváříš věci, které pak vidíš reálně před sebou.

Naučíš se obsluhovat soustruh, frézky, brusky, vrtačky a číslicově řízené CNC stroje.

Z kusu kovu dokážeš vysoustružit výrobek do požadovaného tvaru, rozměru a jakosti.

Praxe, která je základem každého dobrého pracovníka si u nás užiješ opradu hodně.

 

 

 

 

 

Základní informace


Kód oboru:
23-56-H/01

Školní vzdělávací program:
Obráběč kovů

Stupeň vzdělání:
Střední odborné vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:
1leté denní studium

Zakončení studia:
Výuční list

Možnosti dalšího vzdělávání:
Nástavbové studium nebo zkrácené studium v jiném obor
 

Organizace výuky:
Výuka se střídá týden teorie a týden praxe

Co budu umět?

⇒ Samostatně vyrábět strojní součásti.
⇒ Budu znát materiály a naučím se, jak se chovají při namáhání, zpracovávání a opotřebování

⇒ Číst výkresovou dokumentaci, provádět pomocné výpočty, pořizovat náčrty zhotovovaných dílů.
⇒ Podle tvaru obrobku určit obráběcí stroj pro výrobu.
⇒ Seřizovat obráběcí stroje a provádět jejich běžnou údržbu.
⇒ Budu umět základy obsluhy a programování CNC strojů.

 

Kde se uplatním?

⇒ Jako obráběč kovů ve strojírenských firmách, ve výrobních a opravárenských provozech.

⇒ Jako obsluha CNC strojů.

⇒ Jako obsluha konvenčních strojů v kovovýrobě.

Učební plán

Učební plán
klikni sem

Partneři

Spolupracujeme s těmi nejlepšími