Provozní technika - nástavbové studium

Máš za sebou jeden z učebních strojírenských oborů a potřebuješ si dodělat maturitu? 

Chceš prohloubit své dovednosti či získat nové znalosti v oblasti strojírenství, ekonomiky či výpočetní techniky?

Naučíš se projektovat v CADu a v softwaru, který používají strojírenské podniky.

Pokud přemýšlíš, že chceš pracovat na sebe a stát se živnostníkem, nástavba ti přechod usnadní.

Proč studovat tento obor?

Staň se konstruktérem, technologem ve strojírenství, mistrem ve výrobě nebo obchodním zástupcem.

Díky maturitě si budeš moci troufnout už od počátku na vyšší pozice s lepším platem.

Můžeš pokračovat studiem na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.

Rozšíříš si vědomosti z předchozího studia, a to především vědomosti o technických materiálech, o různých způsobech jejich zpracování na strojní součásti, o jejich tepelném zpracování a povrchových úpravách a o montáži součástí
do strojírenských výrobků.

Rozšíříš si vědomostí o nástrojích, nářadí, strojích, zařízeních, výrobních pomůckách a postupech práce využívaných ve strojírenské výrobě.

V laboratořích si doplníš a rozšíříš dovednosti strojírenských měření a měření technických veličin.

Studium není omezeno věkem a je zdarma.

Základní informace


Kód oboru:
23-43-L/51

Školní vzdělávací program:
Provozní technika

Stupeň vzdělání:
Střední odborné vzdělání s maturitou

Délka a forma studia:
2leté denní nástavbové studium

Zakončení studia:
Maturita

Možnosti dalšího vzdělávání:
Zkrácené studium v jiném oboru, VOŠ nebo VŠ

Organizace výuky:
Součástí výuky je dvoutýdenní praxe ve firmách.

Studium je vhodné pro kluky i holky.

Co budu umět?

⇒ Číst náročná technická schémata a dokumetaci.

⇒ Navrhovat a konstruovat technická zařízení, nářádí, nástroje a výrobní pomůcky.

⇒ Zpracovávat požadavky a určovat správné technologické postupy výroby.

⇒ Vést výrobní, kontrolní i servisní provoz technického zaměření.

⇒ Orientovat se na trhu práce, ekonomicky přemýšlet.

Kde se uplatním?

⇒ V odvětví strojírenství, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství, služeb.

⇒ Při řízení a organizaci strojírenského provozu.

⇒ Jako technický manažer provozu.

⇒ Jako technolog, zkušební technik, servisní technik, dílenský plánovač, dispečer.

Učební plán

Učební plán
zde klikni

Partneři

Spolupracujeme s těmi nejlepšími