Mechanik seřizovač s Elektromechanikem pro zařízení a přístroje

Mechanik seřizovač EMZP dokáže provádět servis a údržbu CNC obráběcích strojů.

Dokáže uvádět nové CNC stroje a průmyslové linky do provozu a provádět na nich údržbu a servis.

Umí číst elektrotechnická schémata i strojní výkresy, dokáže provádět měření a diagnostiku.

Dokáže vytvořit jednoduché programy na CNC obráběcích strojích.

 

Proč studovat tento obor?

Je to moderní a perspektivní obor, ve kterém se kombinuje strojařina s elektotechnikou.

Zajímá tě technika a jak věci fungují? Chceš dokázat zapojit jak elektrotechnické a elektronické obvody, ale také nastavovat a uvádět nové věci do funkčního stavu?

Klademe důraz na praxi, takže co se v teorii naučíš, v praktické výuce si hned vyzkoušíš.

Praxe, praxe, praxe - bez ní to nejde a zaměstnavatelé jsou mnohdy ochotni přijmout raději středoškoláka s praxí než akademika bez praktických zkušeností. Díky tomu se můžeš rozhodnout, jestli půjdeš po maturitě pracovat nebo budeš pokračovat na vysokou školu.

Naučíš se ovládat motory, zapojovat elektrotechnické obvody, ale také získáš znalosti strojního obrábění na CNC strojích a jejich servis.

Získáš výuční list v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje a vyhlášku č.250/2021. Ve čtvrtém ročníku pak zakončíš maturitní zkouškou z oboru Mechanik seřizovač.

Základní informace

Kód oboru:
23-45-L/01 Mechanik seřizovač

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Školní vzdělávací program:
Programování a obsluha CNC strojů

Stupeň vzdělání:
Střední odborné vzdělání s maturitou

Délka a forma studia:
4leté denní studium

Zakončení studia:
Maturitní zkouška

Možnosti dalšího vzdělávání:
Zkrácené studium v jiném oboru nebo studium na vysoké škole

Studium je vhodné pro kluky i holky.

Co budu umět?

⇒ Samostatně nastavovat, udržovat a opravovat stroje a automatizovaná pracoviště

⇒ Programovat CNC stroje a vyrábět na nich součástky

⇒ Číst výkresovou dokumentaci strojní i elektrotechnickou

⇒ Seznámit se s technolgií 3D tisku

⇒ Efektivně navrhovat technologické postupy

⇒ Zapojovat elektrotechnické obvody

Kde se uplatním?

⇒ Ve všech provozech s CNC stroji

⇒ Ve firmách vyžadujících kombinované strojírenské a elektrotechnické vzdělání

⇒ Jako servisní technik

⇒ Jako prodejce nových CNC strojů

⇒ Jako technik automatizovaných pracovišť

⇒ Jako zkušební technik

⇒ Jako kvalifikovaný pracovník v oblasti řízení

 

 

Učební plán

učební plán

Partneři

Spolupracujeme s těmi nejlepšími