NABÍDKA OBORŮ / DENNÍ STUDIUM

Střední vzdělání s maturitou

Elektrotechnika

Elektrotechnika

informační technologie

Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik

inteligentní elektroinstalace

Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač

programování a obsluha CNC

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení

programování a servis CNC

Absolventi mohou pokračovat ve zkráceném studiu k získání středního vzdělání s výučním listem v jiném oboru.

NABÍDKA OBORŮ / DENNÍ STUDIUM

Střední vzdělání s výučním listem

Elektrikář silnoproud

Elektrikář silnoproud

silnoproud - střední vzdělání s výučním listem

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

údržba a opravy elektrotechnických zařízení a přístrojů

Strojní mechanik

Strojní mechanik

montáž, demontáž, opravy a zkoušení strojů

Obráběč kovů

Obráběč kovů

obrábění na CNC

Nástrojař - obrábění CNC

Nástrojař - obrábění CNC

výroba, udržování a oprava nástrojů ve vysokých stupních přesnosti

Absolventi středního vzdělání s výučním listem mohou pokračovat nástavbovým studiem k získání maturity.
Umožňujeme také pokračovat zkráceným studiem k získání středního vzdělání s výučním listem v jiném oboru.