Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Nabídka oborů

Více informací  

Přijímací řízení

Více informací  

O škole

Více informací  

O studiu

Více informací  

Spolupráce s vysokými školami

Více informací  

Maturitní a závěrečné zkoušky

Více informací  

Soutěže

Více informací  

Domov mládeže

Více informací  

Vzdělávání dospělých

Více informací  

Služby veřejnosti

Více informací  

Fotogalerie

Více informací  

Kontakty

Více informací